It was a skinny little dog with a sad face. It sat next to the body of a large dog that had been dead for many days, leaving only a skin and bones. No one knows how the big dog died, but this puppy could be his.

The person who discovered this dog was Xinhua photographer while he was exploring a mountainous region of Tibet. This set of 4 photos, which he revealed to Korean and Chinese news agencies, was taken in 2017 but he did not publish them until 2018. Then he discovered it was looking for food around and returned to the side of its mother’s body.

People asked the photographer for news about it, but he lost track of it when he went back to look for it, understandable because it had been a long time.

Some people were angry that the photographer did not bring the dog with him at the time, which he later returned to find. They hope the puppy is still living well somewhere in the extremely difficult conditions of Tibet.

8 lies in a mother’s life

A puppy sitting next to his mother’s body in Myanmar

A puppy sat next to his mother’s dead body, which was almost decomposing, a few days after her mother was killed in a village in Myanmar. The photo was taken by a Reuters reporter on October 6, 2012.

Nói về bức ảnh cảm động này, người nhiếp ảnh gia cho biết: “Khi tôi đang đi dạo quanh khu vực bị cháy của ngôi làng, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng rung động trái tim. Tôi đã cầm máy ảnh, ngồi và quan sát chú chó nhỏ với niềm thương cảm lớn lao. Tôi bắt đầu cầm máy và chụp ảnh. 

Khi phải đi, tôi định đưa chú chó nhỏ đi cùng vì không ai có thể nhận nuôi nó. Nhưng may thay, cuối cùng cũng có một người đàn ông tốt bụng đã nhận nuôi nó. Nhưng vì ông quá nghèo, bởi vậy cả tôi và ông ấy quyết định gửi nuôi chú chó vào khu nhà chung đi theo Đạo Phật trong làng. Chắc chắn tôi sẽ còn thăm lại chú cún trong tương lai gần”.

Animals also have feelings just like humans, depending on the species, the expression is different.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *